ปั๊มแบบลูกสูบ

( Piston Pumps)

 

1 .ปั้มลมแบบลูกสูบ ( PISTON COMPRESSOR )

เป็นปั้มลมที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถอัดลมได้ตั้งแต่ความดันต่ำ จนถึงความดันสูง สามารถสร้างความดันได้ตั้งแต่หนึ่งบาร์จนถึงเป็นพันบาร์โดยขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นของการอัด ถ้าขั้นในการอัดมากก็จะสามารถสร้างความดันให้สูงขึ้นตามไปด้วย

 

2. ปั้มลมแบบสกรู ( SCREW COMPRESSOR )

ปั้มอัดลมชนิดนี้ภายในคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้จะมีเพลา สกรูสองเพลาที่หมุนขบกัน เรียกว่า เพลาตัวผู้ และเพลาตัวเมีย เพลาสกรูทั้งสองจะประกอบอยู่ในตัวเรือนเดียวกันโดยหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากัน ซึ่งเพลาตัวผู้จะหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีทิศทางการหมุนเข้าหากันทำให้ดูดลมจากด้านหนึ่ง และอัดส่งต่อไปอีกด้านหนึ่งได้ โดยสามารถทำให้ค่าความดันสูงถึง 10 บาร์ และมีอัตราการจ่ายลมได้ถึง 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

 

 

3. ปั้มลมแบบ ( Turbo Centrifugal )

เครื่องอัดลมแบบเทอร์โบ เป็นเครื่องอัดลมแบบแรงเหวี่ยงขนาดใหญ่โดยมีขนาดตั้งแต่ 300 แรงม้า ถึง 3,500 แรงม้า ออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมที่ต้องการลมปริมาณมากและไร้น้ำมัน(Oil-free) เช่นอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์ สิ่งทอ ปิโตรเคมีคอล อุตสาหกรรมผลิตเหล็กและอื่นๆ

บริษัท ดับเบิ้ลยู – เอ็นจิเนีย จำกัด

บริษัทรับเหมางานระบบไฟฟ้าแรงตํ่า-แรงสูง,ระบบควบคุมเครื่องจักร, รับซ่อมทำและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, อะไหล่เครื่องจักร, งานโครงสร้าง และนำเข้าอะไหล่จากต่างประเทศ รวมทั้ง ระบบลมจากเครื่องอัดอากาศทั้งเรื่องการซ่อม การโอเวอร์ฮอลล์ บริการดูแลรายปี การเพิ่มเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในระบบลมและรับปรึกษาปัญหาในระบบลมโรงงานโดยผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญ

  • งานไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค
  • งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงาน, อาคารชุด,
    สำนักงาน
  • งานระบบลมจาก COMPRESSOR และการติดตั้ง
  • รับเช็คโอเวอร์ฮอลล์และตรวจเช็ค
  • ติดตั้งท่อระบบลมและท่อลม
  • รับดูแลบริการตรวจเช็คปั๊มลมรายปี